Promienny zachód słońca

Promienny zachód słońca jest to wybitne dzieła Wojciecha Weissa, który uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy, ale i grafików Młodej Polski. Warto zwrócić uwagę na kunszt artysty. Widać tutaj wpływ paryskiej, rzymskiej, jak i florenckiej ...

Murzynka

Murzynka jest to wybitny obraz autorstwa Anny Bilińskiej-Bohtanowiczowej. Został namalowany w 1884 roku techniką oleju na płótnie. Od 1939 roku znajdował się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Niemniej prawdopodobnie w 1944 roku został skradziony przez ...

Żydówka z pomarańczami

Żydówka z pomarańczami to obraz autorstwa Aleksandra Gierymskiego. Szacuje się, że został on wykonany w roku 1880 bądź 1881. Aktualnie dzieło można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, przy czym został on odzyskany dopiero w 2011 ...

Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale

Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale to dzieło, którego autorem jest Walenty Wańkowicz. Powstało pomiędzy 1828 a 1829 rokiem. Inspiracją do jego stworzenia były Sonety Krymskie napisane przez Adama Mickiewicza. To obraz olejny na płótnie, który obecnie znajduje ...

Śmierć Barbary Radziwiłłówny

Śmierć Barbary Radziwiłłówny to obraz, który został namalowany przez polskiego wybitnego malarza Józefa Simmlera. Rok wykonania to 1860. Warto tutaj zwrócić uwagę na technikę, a mianowicie jest to dzieło wykonane farbą olejną. Aktualnie znajduje się w ...