Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale

Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale to dzieło, którego autorem jest Walenty Wańkowicz. Powstało pomiędzy 1828 a 1829 rokiem. Inspiracją do jego stworzenia były Sonety Krymskie napisane przez Adama Mickiewicza. To obraz olejny na płótnie, który obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obraz, który powstał za życia artysty Warto zwrócić uwagę na fakt, że Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale powstał za życia artysty. Sam ...