Malevich’s Black Square

Malevich’s Black Square, Czarny Kwadrat Malewicza — obraz pełen tajemnic

Pierwszą reakcją niemal wszystkich osób, które spoglądają na Czarny Kwadrat Malewicza, jest zdziwienie: jak zwykły kwadrat na białym tle może być dziełem sztuki? Otóż może, a w dodatku wciąż wzbudza ogromne emocje.

Na czym polega tajemnica Czarnego Kwadratu Malewicza?

Kazimierz Malewicz ukończył pracę nad obrazem w 1915 roku. Niestety pierwsza wersja jego dzieła zaginęła, dlatego zdecydował się namalować kolejną. Do dziś został zachowany drugi Czarny Kwadrat Malewicza namalowany w 1929 roku. Powstał on przy użyciu farby olejnej na płótnie, jednak kryje w sobie dwa zamalowane obrazy pokryte czarną kurtyną. Kurtyna posiada pewne prześwity widoczne jako pęknięcia w farbie. Właśnie dlatego interpretacja tego obrazu jest bardzo różna. Niektórzy, patrząc na niego, widzą nocne niebo, inni spękaną ziemię, jeszcze inni zwykły czarny kwadrat na biały tle, a jeszcze inni ideę, że można przedstawiać wszystko, co się chce, by wzbudzać emocje, a nie tylko fragmenty realnego świata.

Dzięki tej myśli powstał nowy nurt zwany suprematyzmem, a jego głównym założeniem jest przedstawianie sztuki za pomocą koloru i czystych form, zamiast konkretnych, realistycznych treści.
Tajemnica Czarnego Kwadratu nie została jeszcze do końca rozwiązana. Sam Malewicz mówił, że nie do końca rozumiał swoje dzieło. Wiadomo natomiast, że boki kwadratu nie są równe, podobnie jak jego kąty. Pod czarną kurtyną kryje się nie tylko inny obraz, lecz również całe zdanie. Eksperci przypuszczają, że brzmi ono następująco: „Bitwa murzynów w ciemnej jaskini”. Pod pęknięciami wierzchniej, czarnej warstwy obrazu widoczne są przeróżne barwy, które zdają się mienić, gdy dłużej na nie spoglądamy. Jakie jeszcze tajemnice skrywa to dzieło? Eksperci nadal je badają, kto wie, co jeszcze odsłoni czarna kurtyna.

Czarny Kwadrat Malewicza jest pierwszym dziełem o tak prostej, geometrycznej formie, które zostało uznane za dzieło sztuki, wzbudza wiele emocji i fascynację ludzi na całym świecie.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Square_(painting)