Śmierć Barbary Radziwiłłówny

Śmierć Barbary Radziwiłłówny to obraz, który został namalowany przez polskiego wybitnego malarza Józefa Simmlera. Rok wykonania to 1860. Warto tutaj zwrócić uwagę na technikę, a mianowicie jest to dzieło wykonane farbą olejną. Aktualnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Obraz Śmierć Barbary Radziwiłłówny – malarstwo historyczne w czystej postaci

Dzieło pt. Śmierć Barbary Radziwiłłówny przedstawia Króla Zygmunta II Augusta, który czuwa przy łożu umierającej żony. Jest to przykład malarstwa historycznego, zatem i to dzieło posiada storię, a więc ukazuje daną historię w sposób bardzo dokładny na podstawie dostępnych źródeł historycznych, a jednocześnie nie ma w nim przesycenia szczegółami. Warto zwrócić uwagę, że dzieło nie ma charakteru propagandowo-patriotycznego lecz ukazuje kameralne sceny, z życia pary. Kolejnym ważnym elementem jest nacisk na rekwizyty, które są bardzo dokładnie namalowane, z dbałością o każdy szczegół. Można wśród nich wymienić choćby rzeźbione ornamenty łoża czy też dokładnie ukazany kostium władcy. Dzięki temu bardzo łatwo osadzić daną scenę w określonych realiach. W tym przypadku renesansu.

Treść dzieła

Józef Simmler zastosował tutaj iluzjonistyczną technikę malarską, która pokazuje jego umiejętności i niezwykły kunszt. Co także istotne artysta doskonale uchwycił samą scenę pożegnania, co nadaje dziełu niezwykle wzruszający charakter. Królowa jest ukazana jak gdyby już umierała, świadczą o tym szczegóły w postaci bladej cery, ale również zamkniętych oczu. Ukazana jest także przyczyna śmierci, a mianowicie lewa dłoń Barbary Radziwiłłówny spoczywa na łonie. Warto wiedzieć, że prawdopodobną przyczyną jej śmierci był nowotwór narządów rodnych. Również postać króla ukazuje w sposób wyważony jego reakcje. Otóż widać jego cierpienie, ale jednocześnie pogodzenie się z losem i konieczność dalszego życia już bez swojej ukochanej. Nacisk na stworzenie atmosfery poprzez dobór kolorów farby uzmysławia tragedię danej chwili.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amier%C4%87_Barbary_Radziwi%C5%82%C5%82%C3%B3wny