Żydówka z pomarańczami

Żydówka z pomarańczami to obraz autorstwa Aleksandra Gierymskiego. Szacuje się, że został on wykonany w roku 1880 bądź 1881. Aktualnie dzieło można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, przy czym został on odzyskany dopiero w 2011 roku, gdyż podczas II wojny światowej został zrabowany przez Niemców.

Żydówka z pomarańczami – wyjątkowy styl, autentyczność, a także nacisk na szczegóły

Obraz pt. Żydówka z pomarańczami często nazywany jest także Pomarańczarką, czy Przekupką z Pomarańczami. Warto tutaj zwrócić uwagę na technikę wykonania, którą jest olej na płótnie. Artysta w swoim dziele stawia na pozytywizm. Obraz powstał podczas pobytu malarza w Warszawie. Inspiracją był cykl realistycznych scen rozwojowych, który przedstawia życie mieszkańców. Malarz ukazuje prawdopodobnie mieszkankę Powiśla czy innej ubogiej dzielnicy żydowskiej. Co ciekawe na obrazie została ukazana ta sama Żydówka- handlarka, którą wcześniej malarz uwiecznił na obrazie Żydówka z cytrynami. Uwiecznił ją także na szkicu olejnym pt. Żydówka sprzedająca owoce. Gierymski stawia tutaj na detale. Bohaterka przedstawiana jest jako uboga kobieta w skromnym ubraniu i czepcu na głowie. Na rękach ma zawieszone dwa kosze z pomarańczami. Jej twarz jest pełna powagi, ale i smutku, a jednocześnie policzki oraz sama mimika pokazują jej bezsilność. Kontrastem są tutaj pomarańcze, które ukazane są realistycznie, a więc w intensywnym kolorze.

Symbolika obrazu

Warto tutaj zwrócić uwagę na symbolikę. Wszak kolor pomarańczowy odnosi się do życia, ciepła, radości, ale i południowego klimatu. Dzieło zostało podpisane przez malarza w lewym dolnym rogu. Artysta umieścił tam pierwsze litery imienia i nazwiska, ale również nazwę miasta, gdzie namalował to dzieło. Tłem jest tutaj miasto, które niejako żyje swoim życiem i jest w pełni obojętne na los tej kobiety, która musi zajmować się sprzedażą owoców, prawdopodobnie dlatego, by utrzymać siebie i swoją rodzinę. Niewątpliwie wydźwięk obrazu jest melancholijny.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd%C3%B3wka_z_pomara%C5%84czami